Foredrag: 22. februar 2018 kl. 19.00 i Borgerhuset i Rudkøbing. Forfatteren, reporteren og filmdokumentaristen Gorm Rasmussen, Askeby fortæller om den internationalt berømte danske etno-botaniker Vagn Brøndegaard, der viede sit liv til studiet af planter og deres samliv med mennesker i Danmark. Forfatteren har mødt Vagn Brøndegaard, der døde i 2014, 95 år gammel. Foredraget handler om Brøndegaards værk, hans væsen og hans opvækst og hemmeligheder. Men først og fremmest om hans enorme parat-viden. Han var et omvandrende bibliotek med kolossal viden om dansk kultur og topografi. Vagn Brøndegaard er især kendt for de helt enestestående værker “Folk og flora” (1978–80), “Folk og fauna” (1985–86) og “Folk og fæ” (1991–92).
Podekursus: 17. marts 2018 kl. 10.00 i Borgerhuset i Rudkøbing. Undervisere: Jann Poulsen, Peder Lollesgaard og Aage Hansen. Flere oplysninger senere.
Beskærekursus: 7. april 2018 kl. 10.00 i Medicinhaverne. Flere oplysninger senere.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
________________________________________________________________________________________________________________________________________