Grev Christian Ahlefeldt-Laurvig, Tranekær Gods, indvier Haven for nervesystem og bevægeapparat.
Grøn frø i Haven for nervesystem og bevægeapparat. I august 2015 fik vi etableret første del af et spændende vandprojekt i haven. Vi fik professionel assistance fra firmaet Junckerhaven, der har stor erfaring med anlæg af søer. Det tog et par specialister fra firmaet, samt adskillige  frivillige, fem arbejdsdage at etablerede det omfattende projekt, som bl.a. blev muligt takket være fondsmidler fra Fynske Bank og Fionia Fond.
Ud over dammen rummer haven også et lille vandfald og et vandløb, som i juni 2017 – igen med hjælp fra specialister fra Junckerhaven og seks-syv frivillige fra havegruppen – er blevet ført videre ned over det stærkt skrånende terræn, ind i Haven og urin- og kønsveje og videre ned i en opsamlingsdam, hvorfra det bliver pumpet tilbage til Haven for nervesystem og bevægeapparat.
I juni 2017 kom de sidste 130 planter i jorden, så haven nu er fuldt tilplantet. De blev skaffet hjem fra en specialplanteskole i Tyskland. Vi fik desuden plantet 10 humleplanter af gammel sort, som skal klatre op ad de fem seks meter høje cypresstammer, der er “plantet” i haven. Humleplanterne har vi fået fra Institut for fødevarer på Aarhus Universitets afdeling i Aarslev.
I august 2017 blev der etableret en robiniepergola med en bænk. Her kan man i fred og ro sidde og nyde synet og lyden af vandet, der klukker i vandfald og vandløb og de grønne frøer, der laver udspring fra klynerne i kanten af søen.
Hækken rundt om denne have er den relativt lave bambussort Simba.
Haven for nervesystem og bevægeapparat blev indviet officielt af grev Christian Ahlefeldt-Laurvig, Tranekær Gods, ved et arrangement søndag den 3. september 2017.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
_______________________________________________________________________________________________________________________________________