Herunder findes en oversigt over samtlige planter i vandløbet fra søen i Haven for nervesystem og bevægeapparat (billedet lige herunder) ned gennem Arboretet, ind igennem Haven for urin- og kønsveje og til og med opsamlingsdammen neden for urin- og kønsvejehaven (se billedet længere nede). Navnet i parentes er plantens latinske navn. Alle planter er udstyret med et nummer, så man kan let kan finde den enkelte plantes placering på billederne her på siden.

Have-5-med-tal

HAVEN FOR NERVESYSTEM OG BEVÆGEAPPARAT
V0 Åkande/nøkkerose – rød (Nymphea)
V1 Åkande/nøkkerose – hvid (Nymphea ‘Pygmaea ‘Alba’)
V2 Åkande/nøkkerose – gul (Nymphae ‘Marliaca Chromatella’)
V3 Åkande/nøkkerose – rød (Nymphae ‘Escarboucle’)
V4 Åkande – gul (Nuphar lutea)
0 Iris (Iris)
1 Vandranunkel (Ranunculus aquatilis)
2 Vandkærte (Pontederia cordata ‘Rosea’)
3 Engkabbeleje ( Caltha palustris)
4 Slangeurt (Persicaria (polygonum) bistorta)
5 Spiral-lysesiv (Juncus effesus ‘Spiralis’)
6 Crassula (Crassula recurva)
7 Hjerte vandkærte (Pontederia cordata)
8 Kaffelilje (Schizotylis coccinea ‘Major’)
9 Kalmus (Acorus calamus)
10 Iris ( Iris versicolor)
11 Vandmynte (Mentha aquatica)
12 Minisiv/Sværdsiv (Juncus ensifolius)
13 Lysesiv (Juncus effusus)
Vandløbet,-Haven-for-urin--og-kønsveje-samt-opsamlingsdammenARBORETET
14 Bredbladet dunhammer (Typha latifolia ‘Variegata’)
15 Iris – gul (Iris pseudocorus)
16 Kvan ( Angelica archangelica)
17 Vandmynte (Mentha aquatica)
HAVEN FOR URIN- OG KØNSVEJE
18 Søkogleaks (Scirpus lacustris)
19 PIleurt, alm. (Sagittaria sagittifolia)
20 Dværgdunhammer (Typha minima)
OPSAMLINGSDAMMEN NEDEN FOR URIN- OG KØNSVEJEHAVEN
21 Knopsiv (Juncus conglomeratus)
22 Japansk Iris (iris ensata)
23 Skovkogleaks (Scirpus sylvatisus)
24 Lysesiv (Juncus effusus)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej 2A, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________